Planschmiede
head
spacer
spacer
DeutschEnglishCesky
spacer
home
Neuigkeiten
Immobilien
Wissenschaft
Beratung
Evaluierung
Sprache
Publikace
Referenzen
Lebenslauf
Download
links
Kontakt


         

PŘEKLADY / TLUMOČENÍ / MODERIEROVÁNÍ


Zkou¨ka způsobilosti pro v¨eobecný certifikát a certifikát soudního tlumočníka pro český jazyk

Překlady českých textů za 1 stranu do němčiny nebo angličtiny (originál mů¸e být i ve sloven¨tině)

Překlady německých textů za 1 stranu do če¨tiny (originál mů¸e být i ve angličtině) od ¤ 1,40 za řádek; ověření ¤ 18.-

Konsekutivní tlumočení jednání a akcí - denní sazba ¤ 675,-, pevná cena za tlumočení tříhodinové večerní akce: ¤ 300.-

dvojjazyčné moderování konferencí - (výcvik v moderačních technikách ÖSB, workshop pro tvorbu scénářů – moderace EASW)

samostatná tvorba českých (popř. německých a anglických) textů podle základních informací v němčině popř. českých/slovenských, anglických, vč. webového návrhu nebo návrhu v ti¨těné podobě a adaptace na příslu¨ný kulturní kontext – knihy, články, webové stránky, bro¸ury, prezentace, prospekty.

Realizace ve¨kerých hlavních aktivit regionálního a místního rozvoje v českém jazyce popř. dvojjazyčně, – tě¸i¨tě: projektový management, kofinancování z veřejných zdrojů, developing nemovitostí, implementace projektů v oblastech turistiky, energie/¸ivotního prostředí, kultury/dal¨ího vzdělávání dospělých.

Tarify se rozumějí za normální řádek překladu (55 úhozů/řádek) plus 20% DPH, příp. cestovní náklady (¤ 40.-/h= a jízdné ¤ 0,42/km) a platí a¸ do změny tarifů Svazu soudních tlumočníků nebo Směrnic honorářů podle zákona o soudních znalcích.


Změny tarifů jsou vyhrazeny!spacer


spacer
Copyright ©, 2010 Schneider Bernhard - Impressum
spacer

spacer