Planschmiede
head
spacer
spacer
DeutschEnglishCesky
spacer
home
Neuigkeiten
Immobilien
Wissenschaft
Beratung
Evaluierung
Sprache
Publikace
Referenzen
Lebenslauf
Download
links
Kontakt


         

Reference:

REFERENCEochrana přírody a údr¸itelný cestovní ruch 1. Studie proveditelnosti pro lázně v severním Polsku, objem investic cca 35 M¤, zadavatel byl okres Lidzbark Warmiński (11/06-5/2007).

 2. Studie proveditelnosti rekreačního parku Lucky Horse Park v oblasti Weinviertel 2006.

 3. Developing a vedení projektu- „Riviera Lipno“ – Vybudování areálu rekreačního bydlení na Lipně v objemu investic 400 mil. Kč ČRK – 120 apartmánů, hotel s mo¸ností pořádání seminářů, wellness, bowlingová dráha – 2001 – stále probíhá; studie proveditelnosti turistické infrastruktury, vypracování software na kalkulaci projektu - 2004.

 4. Natur- a Kulturpark Schrems“ /Přírodní a kulturní park Schrems/ - iniciování, studie proveditelnosti – feasability study (zakázka městského úřadu Schrems 1994, vlády Dolního Rakouska 1995/96), vypracování projektu v duchu ¨kola hrou v rámci akce FER Úřadu spolkového kancléře a iniciativy obcí LEADER II 1997/98), koordinace rozvoje turistiky (obec Schrems, 2000), Příprava společnosti na účasti v projektu, průbě¸ně prováděné poradenství; Vypracování projektu tématické stezky 2001"

 5. Příprava projektu a spoluautor studie proveditelnosti rozvoje cestovního ruchu v Reingers, (vesnice konopí, camping, přeshraniční tématická stezka, dal¨í hraniční přechod, centrum volného času a hři¨tě ze slámy) společně s firmou Neiber & Partner GmbH pro ECO Plus a obcí Reingers, 2001.

 6. Projektování sítě cyklostezek na propojení stezky Kamp-Thaya-March/Kamp-Dyje-Morava s českými sítěmi cyklostezek (Tourismusverband Oberes Waldviertel /Svaz cestovního ruchu Horní Waldviertel/ , 1999) – Grenzlandweg (2000), přeshraniční cyklostezka do Nových Hradů (ARGE Mountainbike 2000).

 7. Spolupráce na projektu „Destinationsmanagement Waldviertel-Südtschechien“ /Management destinace Waldviertel - ji¸ní Čechy“ společně s ARGE Grenznutzen a Tourismusregion Waldviertel /turistická oblast Waldviertel/, zadáno pracovi¨těm sociální kybernetiky katedry pro výzkum utváření a působení při Technické univerzitě ve Vídni, 1998 (pracovní skupina kooperace přírodních parků)

 8. "Kleinregionale Tourismusentwicklung Moor a Stein“/Rozvoj cestovního ruchu v malých regionech – kámen a ra¨elina“/ v rámci projektu FER Úřadu spolkového kancléře a iniciativy obcí LEADER II 1997

 9. Poradenství pro nadaci na rozvoj turismu Vysočina společně s ARGE Grenznutzen – rozvoj organizace. Zakázka rakouského svazu měst 1995- 97.

          reference v oblasti cestovniho ruchu v polstine         

          


 Reference¸ivotní prostředí, ochrana klimatu a energetika


 1. přípravné práce pro strategii „Waldviertel energieautark“ /Energetická
  soběstačnost oblasti Waldviertel/ a na projektu „1000 budov – komplexní energetická sanace“

 1. Management výměny informací a zku¨enatí pro 6 rakouských mikroregiónů, které mají charakter vzorových regionů pro ochranu klimatu a energetickou politiku, 2011

 1. konzultant projektu v programu „Evropská územní spolupráce“ „Energy Future“ dolnorakouské hospodářské komory – 2009-10

 1. konzultant 3 vzorových regionů vybraných v akci „Energetické vzorové regióny“ v rámci národního programu „Energie budoucnosti“, od r. 2009

 1. Partner v projektu OPAL univezity BOKU Wien, /Harmonizace energetické a zemědělské produkce“ od roku 2008 – pro katedru výzkumu bezpečnosti a rizik (podporovaný z národního programu Neue Energien 2020) 2009-2011 a „Energetické scénáře pro trvalé travní porosty, s podporou nadace Schiedel-Stiftung 2007

 1. Poradenství pro „Panel Intelligence“ - mezinárodní platforma vědeckých informací se sídlem v Cambridg, MA ve Spojených státech jako odborník pro oblast biopaliv druhé generace – 2008.

 1. Seminář a cesta k zahájení projektu na téma bioplyn do Rakvere, Litevsko pro Regionet, München (01/2009)

 1. Studie proveditelnosti výroby bionafty Krems, na zadání BEB a AVIA Mineralölhandel GmbH, 2003, studie proveditelnosti bioplynové stanice Velko Gradiste, Srbsko (2007)

 1. Spolupráce při vytvoření a realizaci koncepce INTERREG-Dolní Rakousko-Slovensko-projektu „Energetické koncepce pro 6 obcí“ společně se synergickým a zrcadlovým projektem „Energetické koncepce regionu Gänserndorf“ s Energetickou agenturou regionů; 2007 – pro slovenskou společnost Synergia; 2007.

 1. Projekty INTERREG „Trvalé obhospodařovaní ploch“ a „Energetická síť ji¸ní Čechy-Západní Slovensko-severní Dolní Rakousko“ společně s Energetickou agenturou, ÖAR GmbH a „Weinviertel Management“1999-2007; spoluautor Regionální energetické koncepce severního Dolního Rakouska

 1. 2 Projekty v programu INTERREG „udr¸itelné zemědělství“ a Energetická síť Jih české republiky-západní Slovensko-severní část Dolního Rakouska spolu s Energieagentur der Regionen (Energetickou agenturou regionů) a Wallenberger&Linhard GmbH 1999-2007; spoluautor Regionální energetické koncepce pro severní Rakousko spolufinancovaný zemskou vládou Dolního Rakouska.

 1. Spoluautor studie „Bioplyn pro region Mostviertel“ spolu s Energetickou agenturou regionů, 2005

 1. Vývoj komerčně vyu¸itelného „probiogasspolečně s Mag. Dabergerem, BEB AG –– dokončení 2008

 1. Spolupůsobení při „ GEMIS-Klimabilanz Město Raabs“/ GEMIS-Bilance klimatických podmínek města Raabs/ společně s Energetickou agenturou regionů, 2003

 1. Spolupráce při přípravě projektu „Grüne Lagune“ Dolní Rakousko-Maďarsko - Projekt LR a.D. Franz Blochberger, 2003

 2. Bílé Karpaty, ČR - Energetická koncepce mikroregionu Moravské Kopanice a poradenství, 1995-98.

 1. Spolupráce na přípravě Energetickou agenturou regionů pro oblast Waldviertel s partnery ÖAR GmbH, Dorfwerkstatt, Waldviertel-Management 1997;jako¸ i Energetické agentury Českomoravské vysočiny s ÖAR – probíhá
  Městská ekologická koncepce energie a poradenství při projektu zavádění zemního plynu pro město Veselí nad Lu¸nicí, ČR, ve 3 etapách. Zakázka rakouské banky Kommunalkredit AG společně se společností UMBERA GmbH St. Pölten a českých projektantů (1993-97).

 1. Energetický plán obce Rap¨ach, ČR, financováno z prostředků rakouské „Kommunalkredit AG“ a českých projektantů od r. 1996
  Ekologické vytápění z blízkého zdroje na bázi dřevěné biomasy
  (průmyslový odpad) pro město Karda¨ova Řečice, obce Staré Město pod Land¨tejnem a Mrákotín (v České republice) na zadání rakouské banky Kommunalkredit AG společně s UMBERA GmbH St. Pölten a českými projektanty 1994-95


 Reference: developerská činnost, rozbor alokace, regionalistika


 1. Příprava Europského akčního programu pro region. Bývalé ¸elezné opony – objednavatel: Ůřad jihočeského kraje, Č. Budéjovice 2011

 1. Externí evaluátor projektových ¸ádostí pro GD dopravy a energie Evropské komise, pro Evropskou energetickou agenturu IEEA a pro Evropskou agenturu EACI, Brusel 2005-2008, 06-09/2011

 1. Developing nemovitostí např. průmyslová zóna Gewerbegebiet Schrick u dálnice (10 hektárů přímo u kří¸ovatky dálnice A5 se silnici B48, od r. 2006), Komunální centrum řemesel a slu¸eb Herrenhaus Nagelberg (1986-89), nové vyu¸ití zámku Oberhöflein, obec Weitersfeld, Okres Horn, areál fary Křeč, ČR, 2007
 1. Oceňování nemovitostí – mj. pro projekt univerzit v Lod¸i a v Readingu/UK, pro Volksbank Oberes Waldviertel a pro firmy M-credit a FM-credit sro – od roku 2005

 1. Příprava projektu a poradenství regionálního projektu hospodářské spolupráce "ARGE Grenznutzen/Společný prospěch" (Poradenství pro oboustranně prospě¨nou hospodářskou spolupráci oblasti Waldviertel a ČR) 7/90 a¸ 2003 společně s PhDr. V. ¦pidlou (později Evropský komisař pro otázky práce a sociálních věcí)

 1. Spoluautor metodiky pro výpočet kumulovaných ekologických zátě¸í územních jednotek na základě freeware GEMIS © společně s Energetickou agenturou regionů se sídlem ve Waidhofenu, Rakousko od 2005

 1. Autor prvního projektu a spolupráce na jednotlivých koncepcích pro projekt Přeshraniční impulscentra (GIZ)“ – nositelem projektu je Dolnorakouská zemská vláda resp. Zemská rozvojová agentura společnost „ECO Plus“ spolu s NÖ Grenzlandförderungsgesellschaft“ /Dolnorakouská společnost na podporu příhraničí/ Poradenská smlouva pro funkci senior consultant pro GIZ Gmünd-Schrems od 06/2002-05/2005.

 1. Poradenství při procesu realizace koncepce rozvoje malých regionů Vitorazsko (2003-4), Blatensko (Česká republika) pro Svaz měst a obcí Blatenska (1999-2000)
 1. Poradenství a příprava euroregionu Bartava a trvale udr¸itelný rozvoj regionu – Koncepce (Loty¨sko/Litevsko) (1999)

 1. Spolupráce na přípravě evropského regionu Waldviertel – střed ji¸ních Čech na zadání „Waldviertel Projekt Management“ 1998 (mj. vedení pracovní skupiny energetiky).
 1. Územní plánování – celkové přepracování programu územního plánování střediskové obce Ludweis-Aigen, okres Waidhofen/Thaya 1996/97,2000; Slu¸by CAD programu územního plánování pro střediskové obce Grimmenstein a Großrußbach, Dolní Rakousko 1997/98

 1. Obnova venkova: nové uspořádání centra vesnice Oberhöflein, obec Weitersfeld, okres Horn, modelový projekt revitalizace jádra obce Hirschbach, okres Gmünd medotou „ECIC“ (metoda, vyvinutá spolu s pracovi¨těm sociální kybernetiky Vysoké ¨koly technické ve Vídni), 1998; spolupráce na obnově obce Kottinghörmanns, od r. 1997. Mezinárodní projekt obnovy venkova "¦kola obnovy venkova Modrá, okr. Uh. Hradi¨tě",

 1. Poradenství pro Agentury regionálního rozvoje na severu Polska- při zpracování projektů a jejich financování, rozvoj organizace, poradenství pro konkrétními projekty

 1. Poradenství pro svaz obcí regionu "Moravské Kopanice"/Česká republika/ v otázkách koncepce rozvoje malých regionů a vybudování koncepce přímého prodeje zemědělských produktů (1995/96)
 2. "Metody plánování a praxe dozoru při plánování v místním územním plánování " (Okresní úřad v Opavě, Slezsko 9-11/1993), poradenství pro město České Budějovice v otázkách přidělování ploch a poradenství a trojúhelník měst Linz -Passau – České Budějovice

 3. Vyhodnocení projektů developingu nemovitostí -projekt v 6. Rámcovým programu EU univerzit Łódź, PL a Reading, UK, 2004 – 08.

nahoru


 Reference: organizace vzdělávacích činností


např.: Příprava a podpora při
stá¸ích odborníků a odborných exkurzích na zadání Svazu měst a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství: Město Krems, město Český Krumlov, nadace pro rozvoj turismu Vysočina, Okresní úřad a obce okresu Uherské Hradi¨tě, stavební úřady měst Opava, Zlín, Uherské Hradi¨tě, lesní hospodářství

nahoru


 Reference: zaměstnanost a trh práce, sociální politika

 1. Spolupráce na studii „Základní vzdělávání v informačních technologiích na venkově“ v rámci NOEL, 2004

 1. Tvorba koncepce, organizace a odborné vedení kursu „odborník zahraničního obchodu pro podniky působící v Dolním Rakousku a v Čechách – pro ARGE Grenznutzen (1995-97)

 1. Činnost na přípravu zpřístupnění Gmündské nemocnice pacientům z Českých Velenic a okolí. Pro ARGE Grenznutzen a GIZ Gmünd-Velenice, (1995-2001)


nahoru

Reference: kultura

 1. Účast v přípravě festivaluÜbergänge-přechody“ v Gmündu a v Českých Velenicích v letech 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 s firmou ILD Samhaber

 1. Koncepce nového vyu¸ití historických budov zaměřené na kulturu – zámky v Oberhöfleinu, v Kirchbergu am Walde a Rappottensteinu – od r. 1993

 1. Koncepce projektů pro centrum Praw Kobiet v Łódźi (2004/05, např. v rámci DAPHNE)

 1. Účast v kulturním festivalu „mitanaund“ 2001 („Pochodeň“)

 1. Spolek KASUMAMA – poradenství (1998, 2001)

 1. Poradenství pro projekty vzdělávání v řemeslech v Moorbad Harbachu (Maißen) a v Schremsu (1998).

 1. "Litevská kultura" v zámku Schwarzenau, 1993, organizace výstavy, pobytů litevských umělců a řady prezentací a diskusních večerů


Reference: vypracování a spolupráce při vypracování ¸ádostí o grant

statistika úspě¨nosti:Počet projektů

Rozhodování probíhá

schválen

Odmítán nebo nepodaný

Interreg II, III a EÚS

44

7

27

11

Interreg II – lidské zdroje

3

0

2

1

Interreg – Small Project Fund

4

0

3

1

EAGFL Sector Plan+ LAKO

2

0

1

1

PHARE

13

0

7

6

PPC

1

0

0

1

LIFE

1

0

0

1

Agenda 21

1

0

1

0

ESF cíl 4

1

0

1

0

RECITE II

1

0

0

1

Artikel 10

1

0

0

1

ESF čl. 6

1

0

0

1

LEADER II

5

0

4

1

EU Framework Programs Research + Tech. Dev.

7

1

0

6

ECOS Ouverture

3

0

2

1

VIRGILE

1

0

1

0

SAVE II

3

0

2

1

ProTec-Net - Rakousko

2

0

0

2

ARTIST

1

0

0

1

DAPHNE

1

0

1

0

Rakouský „Klimafonds“, „Energie der Zukunft“

9

4

5

0

celkem:

105

12

57

37

%

100

11

54

35

% bez projektů ve fázi přípravy


-

60

40

Kvóta úspě¨nosti ¸ádostí v současné době činí cca. 60 %.


nahoru

 Lektorská činnost

 • Vysoká odborná ¨kola JoanneumLektor – dílčí úvazek trvalé údr¸itelný rozvoj měst a sídel, Rakousko od 09/11
 • univerzitní učitel na částečný úvazek na Donau-Uni Krems , Rakousko od 10/08 na Departmentu stavebnictví a ¸ivotního prostředí, obor masterského studia sanace a revitalizace, v oblasti developingu velkých nemovitostí. Odborný garant diplomových pací a zkou¨ek.

 • Face Lector pro nadace Friedricha Eberta: “Inovacia v komulálnej politiky“ a “Slu¸by verejného zaujmu, Bratislava 2011

 • Učitel če¨tiny (společnost „die berater“ 2009 - rekvalifikace, NÖ Sprachkompetenzzentrum – kursy če¨tiny pro hasiče  2008-2010)zatím 6 kursy.

 • univerzitní učitel na částečný úvazek na Uni Klagenfurt na katedře geografie a regionalistiky – v oblasti hospodářeského geografie, regionálních vzorových podnikatelských projektů, regionální a environmentální ekonomie
  Uniwerzytet Lodzki, wydzial ekonomiczny a sociologiczny, Polsko (11/ 2004-09/2007)

 • předná¨ky v rámci institutu IREAS a IEEP při Pra¸ské V¦E, (2002-04).

 • Vytautas Magnus-Universität v Kovně (Litva) – regionální rozvoj (1994)

 • Dailes akademija (akademie umění) ve Vilniusu (Litva): nabídky, výpočty, projednání a realizace veřejných zakázek v oblasti uměleckého ztvárnění uprav veřejných prostor  v EU, pro studenty sochařské mistrovské třídy (1994)

   

odborné referáty i v Německu, na Slovensku, v Polsku, v Loty¨sku, v Litvě, ve ¦védsku, v Irsku, v Belgii a v Luxemburgu)  

nahoru


 funkce v orgánech společností:

 • BEB Bioenergie AG, Horn, Rakousko, zakladatel, akcionář, člen dozorčí rady od r. 2003, konzultační a auditorská činnost

 • jednatel firmy Riviera Lipno GmbH (obchodní podíl 50%) od r. 2001, člen dozorčí rady firmy LINVESTA, a.s. od r. 2001 (50%), -, zodpovědný za developerskou činnost, průzkumy mo¸ností rozvoje lokalit, urbanistickou činnost (studie, koordinace  při realizaci projektů). Realizovaná byla mj. výstavba rekreačního parku v investičním rozsahu cca. 300 mil. CZK.

 • Společník (26%) firmy SPS5 GmbH se sídlem ve Vídni (v obchodním rejstříku registrovaná pod číslem FN 282878y mit Sitz in Wien (předmět podnikání je zejména developing podnikatelského areálu bezprostředně u vjezdu silnice B46 na dálnice A5 Vídeň-Brno)

 • Občanské sdru¸ení Übergänge-Přechody, předseda od roku 2009

 • LEADER-Verein Waldviertler Grenzland – člen poradenské skupiny


nahoru

spacer


spacer
Copyright ©, 2010 Schneider Bernhard - Impressum
spacer

spacer