Planschmiede
head
spacer
spacer
DeutschEnglishCesky
spacer
home
Neuigkeiten
Immobilien
Wissenschaft
Beratung
Evaluierung
Sprache
Publikace
Referenzen
Lebenslauf
Download
links
Kontakt


          

        Věda a výzkum       

Lekce a předná¨ky

     "...a Boeing 747's wingspan is longer than the Wright brothers' first flight"


  • Aplikovaný regionální hospodářský zeměpis

  • Regionální rozvoj, tvorba a evaluace dotačních titulů a programů

  • developing - zejména redevelopment – o¸ivení starých nemovitostí /brownfields/ a městských částí

  • Regionální a komunální koncepce ochrany klimatu, adaptace na ochranu klimatu, energetické koncepce, simulace dopadu projektovaných investičních záměrů na klimatické podmínky

  • obnovitelné zdroje energie (studie proveditelnosti, ekonomika, komplexní regionální ře¨ení - předev¨ím: bioplyn, malé vodní elektrárny, geotermie a pohonné hmoty druhé generace


 spacer


spacer
Copyright ©, 2010 Schneider Bernhard - Impressum
spacer

spacer